Subscribe

Search

Advanced search
 • Content type is Article

The search found 30 results in 0.138 seconds.

Search results

  May 10, 2002

  Vergrijzing: universiteiten zetten aan voor inhaalslag

  "Talentvolle aio’s en postdocs moeten koste wat het kost aan het werk gehouden worden ..."

  August 23, 2002

  Arbeidsmarktnieuws augustus 2002: Landbouw en sociale wetenschappen moeten pensioengolf meeste vrezen

  “Voor liefst een derde van de uhd-plaatsen in de sociale wetenschappen is geen opvolger voorhanden.”

  November 01, 2002

  Arbeidsmarktnieuws november 2002: Nieuwe functieordening universiteiten

  De nieuwe functieprofielen voor het wetenschappelijk personeel liggen al klaar; begin volgend jaar worden ook de profielen voor het ondersteunend en beheerspersoneel vastgesteld.

  November 29, 2002

  Arbeidsmarktnieuws november 2002: Jonge onderzoekers--competent talent?

  "Jonge wetenschappers hebben in vergelijking met pas afgestudeerden hun analytische vermogens verdiept maar nogal eens als 'te kritisch', 'te solistisch' en 'te weinig pragmatisch' beschouwd..."

  January 03, 2003

  Arbeidsmarktnieuws january 2003: Bachelor-Masterstructuur verandert ook promotietraject

  "Het is hoog tijd om eens goed na te denken over de gevolgen die de bachelor-masterstructuur heeft voor het promotietraject."

  January 24, 2003

  Arbeidsmarktnieuws januari 2003: Gaat allochtoon talent verloren?

  "Allochtone academici zijn aan de Nederlandse universiteiten sterk ondervertegenwoordigd. Als dat niet verandert, missen de universiteiten kansen om hun wetenschappelijke rangen gevuld te houden ..."

  February 14, 2003

  Postdocs: Baan buiten de wetenschap niet uitsluiten

  "Niet meer dan één op de tien postdocs komt in aanmerking voor een vaste aanstelling aan een universiteit..."

  March 21, 2003

  Arbeidsmarktnieuws maart 2003: Werkloosheid academici stijgt

  "Alom is de verwachting dat die krimpende werkgelegenheid ook in 2003 zal doorzetten. -- Wat betekent dit alles nu voor de universiteiten?"

  April 25, 2003

  Arbeidsmarktnieuws april 2003: Junior-onderzoekers in schaal tien

  "De Nijmeegse universiteit is met haar nieuwe promotiestelsel vooralsnog uniek in Nederland."

  May 23, 2003

  Arbeidsmarktnieuws mei 2003: Meer vrouwen naar boven, maar hoe?

  "Er is van alles geprobeerd om het aantal vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen omhoog te krijgen. Maar wat werkt nu echt?"

  June 20, 2003

  Arbeidsmarktnieuws juni 2003: Plaatsen voor jong hoogleraarstalent

  "Er zit een enorme weeffout in het bestel..."

  July 18, 2003

  Arbeidsmarktnieuws juli 2003: Werk zoeken bij de overheid

  "Er is geen algemene behoefte aan mensen met ervaring als onderzoeker."

  August 29, 2003

  Arbeidsmarktnieuws augustus 2003: Stapvoets op weg naar persoonlijke ontwikkelingsplannen

  "Eind 2005 moet het echt zover zijn: dan heeft elke medewerker recht op een POP."

  October 03, 2003

  Arbeidsmarktnieuws September 2003: Ondernemende postdocs en aio's kunnen innovatie bevorderen

  "Onze ervaring is dat met name postdocs de capaciteiten hebben om een spin-offonderneming op te zetten." -- Tineke Looijenga.

  October 31, 2003

  Arbeidsmarktnieuws oktober 2003: Scholen moeten nog wennen aan aio of postdoc als leraar

  "Als er niet ingegrepen wordt, zal het onderwijs in 2006/07 10.400 leraren tekort hebben."

  November 28, 2003

  Arbeidsmarktnieuws november 2003: Prestatieprikkels voor onderzoek

  "Er zijn er genoeg die bloed willen zien..."

  December 19, 2003

  Arbeidsmarktnieuws december 2003: Wetenschapsbudget 2004

  Universiteiten moeten "concrete en toetsbare plannen" maken om het loopbaanbeginsel in te voeren...

  January 28, 2004

  Netherlands EU Presidency – Brain Gain Impasse

  Research careers in Europe reach a dead-end more often than they should.

  February 27, 2004

  Arbeidsmarktnieuws February 2004: Advies Aan Promovendi: Wees Assertiever

  NL Job Market News is een serie van Next Wave over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor academici in Nederland. De serie is mede mogelijk gemaakt door steun van SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de KennisSector.

  March 12, 2004

  Gevraagd: Kenniswerkers Op Het Gebied Van Bèta En Techniek

  "Het is in eerste instantie een taak voor het bedrijfsleven zelf om voor aantrekkelijke banen te zorgen, maar het kabinet kijkt ook naar zichzelf."

Pages